1. Pole kwadratu wynosi 100cm ,oblicz obwód kwadratu.

2. Jeden bok prostokąta ma 20 cm ,drugi ma o 10cm więcej . Oblicz obwód.

3. Dłuższy i krótszy bok razem mają 100cm. Dłuższy odjąć krótszy to 50cm. Oblicz obwód.

4. Trzykrotność jednego boku i dwukrotność dugiego jest równa 100cm. Jeden bok wynosi 10cm.

5. Trzkrotność jednego boku i dwukrotność drugiego jest równa wartości obwodu prostokąta. Suma boków wynosi 50cm. Oblicz boki.

6. Połowa obwodu wynosi 100cm,boki są sobie równe. Oblicz pole.

7. Pole prostoką wynosi 33cm,jeden bok jest o 8cm dłuższy od drugiego. Oblicz obwód.

8. Pole prostokąta jest równe polu kwadratu o boku 8,a różnica boków tego prostokąta wynosi 30 cm. Oblicz obwód.


Proszę o podanie wyników wraz z rozwiązaniem.
Jak bedzie dobrze od razu daje maksymalna liczbe pkt.
Proszę szybko.

3

Odpowiedzi

2009-12-16T15:35:56+01:00
1.
Obw = 4a
a = 10 cm bo 10 * 10 = 100
Obw = 4* 10 = 40 cm.

2. a= 20
b= 20 + 10 = 30
obw = 2*20 + 2 * 30 = 100 cm.

3. Bok ma 50cm. 100 - 50 = 50
Obw = 4a obw = 4*50=200cm.


6.obw = 200cm.
Jeżeli to kwadrat to 200/4 = 50
P=a2 P=2500

:)
2009-12-16T15:45:48+01:00
1) a^2=100
a=√100
a=10
4a=40
2)2*20+2*(20+10)=40+60=100

3)100-50=50
4*50=200

2*(x+y)=200

4) brak pytania

5) 3x+2y=100
x+y=50 chyba tak zrozumialem


6) 2a=100
a=50
P=a^2=50^2=2500

7)x*(x+8)=33
x^2+8x-33=0
delta = 64 +132=192
x1=(-8-13,85)/2 = odpada
x2=(-8+13.85)/2=5,85/2 =okolo 2,9

8)x*y=64
x-y=30

x*y=64
x=30-y

(30-y)*y=64
x=30-y

30y-y^2-64=0
x=30-y

delta=900-256=644=okolo 25
y1=(-30-25)/-2=27,5
y2=(-30+25)/-2=okolo 2,5 wiec ta odp

x=30-2,5=27,5 okolo

2009-12-16T15:49:30+01:00
1.
a - bok kwadratu
a²=100 / √
a=10cm
O=4*10=40cm

2.
2*20+2*30=40+60=100cm

3.
a-długość dłuższego boku
b-długość krótszego boku
Układ równań:
a+b=100
a-b=50
2a=150/2
a=75cm
b=25cm
O=2*75+2*25=200cm

4.
x-długość drugiego boku
3*10+2x=100
2x=70/2
x=35

5.
Taki prostokąt nie isnieje, nieprawidłowa jest zależność:
3x+2y=2x+2y

6.
O=200cm
4a=200/4
a=50
P=50²=2500cm²

7.
x*(x+8)=33
x²+8x-33=0
delta = 64 +132=192
x1=(-8-13,85)/2 = złe
x2=(-8+13.85)/2=5,85/2 =okolo 2,9

8.
Układ równań:
x*y=64
x-y=30
x*y=64
x=30-y
(30-y)*y=64
x=30-y
30y-y^2-64=0
x=30-y

delta=900-256=644=okolo 25
y1=(-30-25)/-2=27,5
y2=(-30+25)/-2=okolo 2,5
x=30-2,5=27,5 okolo