Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T15:38:21+01:00
Odebrano areopagowi jego dotychczasowe uprawnienia administracyjne i kontrolne - funkcje te zostały oddane zgromadzeniu ludowemu (było to posunięcie wymierzone przeciwko arystokracji). Areopag zachował jedynie funkcję trybunału sądowego.

opłaty za pełnienie funkcji urzędniczych. Jako pierwsi byli opłacani sędziowie (dwa obole), a następnie wprowadzono zwrot kosztów za udział w przedstawieniach dramatycznych.

Kolejna reforma zezwoliła trzeciej klasie solońskiej na pełnienie najważniejszych urzędów, włącznie z archonatem.
5 3 5