Prosze o przetlumaczenie z gory dzieki
jakby ktos chcial w orginale to blockbuster3 str17 ten tekst o robinsonie crusoe

Let me describe the man I call Friday (because of the day of our first meeting).

He is about twenty-six years old , and he is handsome , strong , tall and well-built. He has a kind face, very manly but also sweet and soft when he smiles. His hair is long, black and straight, and he has a high forehead and sparkling eyes. His skin is dark - not black or yellow, but a bright biscuit colour that is not very easy to describe. He has a round face, a small nose, thin lips and very white teeth.

He already speaks a few simple words of English. He is a quick learner, so happy and hardworking, and so pleased when he can understand me or make me understand him, that it pleases me to teach him.

He is very faithful and loving, with no bad temper or bad moods. He seems to feel about its father, and I know I can trust him completely.

This often makes me think about all the people we call "savages". They have the same abilities, minds and feelings as us. They are happy, sad, angry and so on, just like us. They can be just as kind, faithful and true as we are - in fact, they are usually much better in this way than we are. How sad that we 'civilised' people, with all our learning, make such poor use of what we have!

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T15:44:43+01:00
Niech przedstawię człowieka, do którego dzwonię piątek (z powodu dnia naszego pierwszego spotkania). On ma około dwadzieścia sześć lat, i on jest przystojny, silny, wysoki i dobrze zbudowany. On ma miłą twarz, bardzo męski lecz także słodki i miękki gdy on uśmiecha się. Jego włosy są długie, czarne i proste, i on ma wysokie czoło i skrzące się oczy. Jego skóra jest ciemna - nie czarny albo żółty, ale jaskrawy kolor jasnobrązowy z żółtym odcieniem, który ma nie nazbyt spokojnie opisać. On ma okrągłą twarz, mały nos, wąskie wargi i bardzo białe zęby.

On już wymawia kilka prostych słów angielskiego. On jest szybkim uczącym się, tak szczęśliwy i hardworking, i tak zadowolony gdy on może rozumieć mnie albo może sprawiać, że rozumiem go, że to sprawia przyjemność mi nauczyć go. On jest bardzo wierny i kochający, z żadnym złym humorem albo złymi nastrojami. On wydaje się macać swojego ojca, i wiem, że mogę ufać mu całkowicie. To często sprawia, że myślę, że o wszystkich ludziach dzwonimy do "dzikusów". Oni mają takie same umiejętności, umysły i uczucia jako my. Oni są szczęśliwi, smutni, źli i tak dalej, właśnie lubić nas. Oni mogą być sprawiedliwi jako rodzaj, wierny i prawdziwy ponieważ jesteśmy - tak naprawdę, oni są zazwyczaj znacznie lepsi w taki oto sposób niż my są. Jak smutny że my 'civilised' ludzie, z całą naszą nauką, robić takie biedne wykorzystanie co mamy!
2009-12-16T16:10:05+01:00
Pozwolę sobie opisać człowieka wzywam do piątku (z powodu dniu naszego pierwszego spotkania).

On jest o dwadzieścia sześć lat życia, a on jest piękny, silny, wysoki i dobrze zbudowany. Ma twarz rodzaju, bardzo męski, ale również słodki i delikatny, kiedy się uśmiecha. Jego włosy są długie, czarne i proste, i ma wysokie czoło i błyszczącymi oczami. Jego skóra jest ciemno - nie czarny lub żółty, ale jasny kolor Biscuit, że nie jest łatwo opisać. Ma okrągłą twarz, mały nos, wąskie usta i bardzo białe zęby.

Już mówi kilka prostych słów po angielsku. On jest szybki uczącego się, tak szczęśliwy i pracowity, i tak zadowolony, kiedy może mnie zrozumieć ani make me go zrozumieć, że podoba mi się go nauczyć.

Jest bardzo wierny i kochający, z temperamentem i bez złych nastrojów złych. Wydaje się, czujesz jego ojca i wiem, że mogę mu zaufać całkowicie.

To często sprawia mi myśleć o wszystkich ludzi nazywamy "dzikich". Mają takie same możliwości, myślach i uczuciach, jak nam. Są to radość, smutek, gniew i tak dalej, jak my. Mogą być tak samo rodzaju, wierny i jak my - w rzeczywistości są one zwykle znacznie lepiej w ten sposób niż my. Jaka szkoda, że "cywilizowanych" ludzi z całego nauczania, dokonać słabo wykorzystywane, co mamy!