Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T15:45:15+01:00
2009-12-16T15:47:20+01:00
A)kulturalne
Mikołaj I zamknął polskie uniwersytety w Wilnie i warszawie, Liceum Krzemiennickie, wszystkie gimnazja w Krolestwie Polskim
zlikwidowano warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a zbiory należące do uniwersytetu warszawskiego zostały wywiezione do Petersburga
na ziemiach zabranych rusyfikowano szkolnictwo, ograniczono nauczanie polskiego i historii polskiej

b)polityczne
Mikołaj I zlikwidował autonomię polityczna Królestwa, konstytucje, zastepując ją Statutem Organicznym
zlikwidował posli sejm, armię, budżet oraz odrębną koronację w Warszawie
jesienią 1813r. Rosjanie powołali rząd tymczasowy pod prezesurą Fiorda engela
rusyfikowane administracje zostały podporządkowane naczelnikom wojennym

c)gospodarcze
nałożono wysoką kontrybucję
zbudowano na koszt polski cytadelę
wprowadzono barierę celną na granicy pol-rus
po 1840r. Wprowadzono rosyjski system monetarny oraz system miar I wag oraz ilości

d)demograficzne
interwencyja armia rosyjska przywlokła ze sobą epidemie cholery
11 tys. Osób opuściło kraj

e)inne
carat konfiskował majątki ziemskie, uszczupleniu uległą polska własność ziemska
odebrano przywileje polskiej drobnej szlachcie
car zlikwidował klasztory katolickie, unitom kazano oprzejść na prawosławie
Polacy stali się symbolem walki o wolność
Wielka Emigracja