Odpowiedzi

  • Sim
  • Początkujący
2009-12-16T15:49:12+01:00
Cecha wielu terenów podmokłych - jest niezbyt korzystną wizytówką tych jednych z najbardziej cennych ekosystemów Ziemi. Ich żyzne gleby i wody produkują wielką biomasę, która jest wykorzystywana gospodarczo przez człowieka. Na przykład, delta rzeki Niger w Mali, ma nieocenione znaczenie. Każdego roku powodzie rzeki rozlewają bogate w związki odżywcze wody na 20 tyś. km2 spieczonej ziemi. Ponad 2,5 min bydła, owiec i kóz dzięki temu może paść się na soczystej roślinności i dzięki temu można uprawiać tam dziki ryż, sorgo i proso. Ciepłe, bogate w związki pokarmowe i osłonięte wody są terenem rozwoju i tarlisk dwóch trzecich gatunków ryb, które jemy. Tropikalne i subtropikalne tereny podmokle są szczególnie cenne jako środowisko rozwoju małży i krewetek
15 4 15
2009-12-16T16:32:14+01:00
Tereny podmokłe i obszary nadrzeczne to jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na świecie. Stanowią one rezerwuary wody pitnej. Odgrywają również niebagatelną rolę dla oczyszczania wód i zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Ochrona terenów podmokłych ma prócz walorów ekologicznych również znaczenie ekonomiczne.
:)
9 4 9