1. W wyniku spalenia 4g wodoru w chlorze otrzymano 146g chlorowodoru. Oblicz ile gramów chloru zużyto do reakcji chemicznej.

2. Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci (II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu.


Proszę o rozwiązanie. Łącznie z Obliczeniami.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T15:59:40+01:00
1.
2u 71u
H2 + Cl2 → 2HCl
4g x

2x=284
x=142

drugi sposób jest prostszy
H2 + Cl2 → 2HCl
4g x 146g
Z prawa zachowania masy
x=146g-4g
x=142g

2.
433u 32u
2HgO ---> 2Hg + O2
x 3,2g

10x=433
x=43,3

32u to masa O₂
3,2g to masa O₂
433u to masa dwóch cząsteczek HgO
x to ta sama masa w gramach
powstała proporcja, z której wyliczam x

lub podobnie jak pierwsze z prawa zachowania masy
8 3 8