Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T15:19:03+01:00
Z cyklu „Historia w telegraficznym skrócie"
Organizującemu się dużemu państwu feudalnemu nie odpowiadała już dawna religia
z czasów życia plemiennego. Odczuwano potrzebę religii uświęcającej władzę księcia i możnych oraz kształtujące się nowe stosunki feudalne. Takim warunkom odpowiadała religia chrześcijańska
Wprowadzenie chrześcijaństwa w państwie Mieszka I nastąpiło w 966 roku. Sam książę był zaślubiony już z chrześcijańską księżniczką czeską. Oczywiście nie zostali ochrzczeni wszyscy mieszkańcy kraju. Z pewnością byli to tylko ci, do których książę i duchowieństwo mieli bezpośredni dostęp.
Wprowadzając chrześcijaństwo Mieszko dokonał przełomu w dziedzinie budowy państwa, umocnienia własnej władzy i wprowadzenia Polski do zespołu państw chrześcijańskich Europy. Dzięki przyjęciu chrztu Polska mogła liczyć na nawiązanie stosunków politycznych z sąsiadami, przestała być jednocześnie krajem przeznaczonym do chrystianizacji w drodze podboju. Umocniła się pozycja księcia i zespoliła ziemie polskie.
Znaczenie przyjęcia chrztu w płaszczyźnie kulturowej należy widzieć w perspektywie wielu stuleci. Rok 966 otwiera nową epokę, to znaczy jest początkiem okresu przyjmowania i upowszechniania wzorów kultury łacińskiej w Polsce. Od tego momentu w kraju zaczną powstawać kościoły budowane w stylach charakterystycznych dla Europy zachodniej, upowszechniać będzie się łacina a więc także umiejętność pisania i czytania. Powstawać będzie szkolnictwo przyklasztorne. Kopiowanie wzorów europejskich da początki piśmiennictwa i literatury w Polsce. Zasadniczo zaś umiejętność posługiwania się łaciną i napływ zgromadzeń zakonnych do Polski wywoła szereg następstw prawnych i gospodarczych. Będzie to niemieckie prawo lokacyjne, umiejętność stosowania trójpolówki, miejskie budownictwo obronne a także prawo lenne i wynikające z niego dążenie do tworzenia grup samodzielnych stanów.
Oczywiście sam fakt przyjęcia chrztu nie może być równoznaczny z chrystianizacją – czyli upowszechnieniem się chrześcijaństwa wśród ludności. To zjawisko będzie trwać przez kilka stuleci – aż do XIV wieku.