Odpowiedzi

2009-12-16T15:59:38+01:00
HASŁA POZYTYWIZMU POLSKIEGO

Hasła nowej epoki zostały sformułowane na ziemiach polskich w zaborze rosyjskim. Głównymi ośrodkami nowej myśli stały się: Warszawa i Wilno. W mniejszym stopniu Grodno. Warszawa jest ośrodkiem działalności publicystów i pisarzy, którzy trudnią się też dziennikarstwem takich jak: Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz. Na prowincji tworzą: Maria Konopnicka i Eliza Orzeszkowa.

1. nowy wzór patriotyzmu – zastąpienie walki pracą na rzecz ojczyzny. Walka zbrojna romantyków pchnęła naród w cierpienie i prześladowania zaborców, trzeba więc zastąpić ją codzienną pracą, która stworzy ekonomiczną i społeczną potęgę narodu polskiego.

2. praca u podstaw – wraz z uwłaszczeniem chłopów w 1863 r. przyszła ich wolność osobista, która ujawniła że są oni warstwą całkowicie nieprzygotowaną do zmierzania się z rzeczywistością: nie potrafią pisać ani czytać, nie znają się na sprawach administracyjnych takich jak płacenie podatków itp. Są oni więc bezbronni wobec kapitalistów i zaborców. Obowiązkiem warstw wyższych społeczeństwa (szlachty, inteligencji) jest więc pomoc tej warstwie najniższej poprzez uczenie jej i pomaganie w znalezieniu drogi życiowej. Praca dla ludu i z ludem.

3. praca organiczna – państwo jest jak jeden organizm, aby sprawnie funkcjonować wszystkie jego organy muszą być zdrowe. W związku z tym wszystkie warstwy społeczne muszą ze sobą współpracować. Dlatego warstwy wyższe powinny opiekować się warstwami niższymi np. poprzez zatrudnianie ich w zakładach pracy, przyuczanie do zawodu.

4. emancypacja kobiet – danie kobietom szansy na samodzielne utrzymanie się (odpowiednie do pracy wynagrodzenie); dostęp do edukacji (prawo do kończenia szkół wyższych);nauka rzeczy użytecznych a nie życia salonowego; te wszystkie zamiary miały poprawić los tych kobiet, które po upadku powstania styczniowego zostały bez środków do życia bo mężczyźni albo zginęli w walce albo wyemigrowali. Postulat ten brał w obronę rzeszę kobiet z warstw niższych, które zmuszone były opuścić wieś i przenieść się do miasta.

5. asymilacja Żydów – Żydzi jako społeczność zamieszkują ziemie polskie od wieków. Ich przedsiębiorczość i zaradność pozwoliła nie tylko na to, że są warstwą posiadającą pieniądze ale też na utrzymanie odrębności narodowej i kulturowej. W tym względzie Polacy powinni brać z nich przykład i włączyć ich w obręb własnego społeczeństwa po to by nauczyć się od nich zasad handlu, gospodarki, kapitalizmu.

6. bogacenie się – jednostka nie powinna bogacić się dla siebie tylko dla państwa, bo silne ekonomicznie państwo będzie mogło na arenie międzynarodowej domagać się zwrotu niepodległości.

7. utrzymanie polskiej ziemi w polskich rękach – obowiązkiem patriotycznym jest dbałość o posiadane majątki ziemskie po to aby polska ziemia nie przeszła w ręce zaborców, gdyż np. na Litwie gdy bankrutował polski majątek, prawo zakupu mieli Rosjanie a nie Polacy.
8. potępienie argonautyzmu – tak jak w micie o „Jazonie i argonautach” załoga wyrusza na poszukiwanie złotego runa czyli symbolu szczęścia i bogactwa, tak część społeczeństwa polskiego wyjeżdżała za granicę w poszukiwaniu lepszego życia, uważano to za zdradę narodową to każdy obywatel powinien pracować dla dobra ojczyzny.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T16:01:17+01:00
To jest 5 głównych, najważniejszych:) pozdrawiam:*
1. praca u podstaw – wraz z uwłaszczeniem chłopów w 1863 r. przyszła ich wolność osobista, która ujawniła że są oni warstwą całkowicie nieprzygotowaną do zmierzania się z rzeczywistością: nie potrafią pisać ani czytać, nie znają się na sprawach administracyjnych takich jak płacenie podatków itp. Są oni więc bezbronni wobec kapitalistów i zaborców. Obowiązkiem warstw wyższych społeczeństwa (szlachty, inteligencji) jest więc pomoc tej warstwie najniższej poprzez uczenie jej i pomaganie w znalezieniu drogi życiowej. Praca dla ludu i z ludem

2. praca organiczna - państwo jest jak jeden organizm, aby sprawnie funkcjonować wszystkie jego organy muszą być zdrowe. W związku z tym wszystkie warstwy społeczne muszą ze sobą współpracować. Dlatego warstwy wyższe powinny opiekować się warstwami niższymi np. poprzez zatrudnianie ich w zakładach pracy, przyuczanie do zawodu.

3. emancypacja kobiet – danie kobietom szansy na samodzielne utrzymanie się (odpowiednie do pracy wynagrodzenie); dostęp do edukacji (prawo do kończenia szkół wyższych);nauka rzeczy użytecznych a nie życia salonowego; te wszystkie zamiary miały poprawić los tych kobiet, które po upadku powstania styczniowego zostały bez środków do życia bo mężczyźni albo zginęli w walce albo wyemigrowali. Postulat ten brał w obronę rzeszę kobiet z warstw niższych, które zmuszone były opuścić wieś i przenieść się do miasta.

4.asymilacja Żydów – Żydzi jako społeczność zamieszkują ziemie polskie od wieków. Ich przedsiębiorczość i zaradność pozwoliła nie tylko na to, że są warstwą posiadającą pieniądze ale też na utrzymanie odrębności narodowej i kulturowej. W tym względzie Polacy powinni brać z nich przykład i włączyć ich w obręb własnego społeczeństwa po to by nauczyć się od nich zasad handlu, gospodarki, kapitalizmu.

5. nowy wzór patriotyzmu, solidaryzm społeczny – zastąpienie walki pracą na rzecz ojczyzny. Walka zbrojna romantyków pchnęła naród w cierpienie i prześladowania zaborców, trzeba więc zastąpić ją codzienną pracą, która stworzy ekonomiczną i społeczną potęgę narodu polskiego.