Proszę o przetłumaczenie:
Zwyczaje świąteczne w Polsce.
Święta Bożego Narodzenia w Polsce poprzedza okres Adwentu. Ludzie przychodzą do kościoła i śpiewają kolędy. Innym zwyczajem jest dawanie dzieciom prezentów w dniu świętego Mikołaja, to jest 6 grudnia. Prezenty wkłada się pod poduszki lub do butów. Dzień przed wigilią piecze się ciasta świąteczne, moczy suszone grzyby i owoce. We wszystkich domach domownicy dekorują choinkę łańcuchami, lampkami i innymi ozdobami. Na szczycie drzewka jest gwiazda betlejemska. Kiedy wszystkie potrawy są już gotowe, rozpoczyna się szykowanie stołu. Kładzie się biały obrus, a pod nim sianko. Zostawia się także pusty talerz dla nieoczekiwanego gościa. Pod choinką zostawia się prezenty dla bliskich. W wieczór wigilijny dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia i śpiewamy kolędy. W niektórych domach czyta się fragment z Biblii o narodzinach Jezusa Chrystusa. Wszyscy czekają na pierwszą gwiazdkę na niebie. Potem zajmujemy miejsca przy stole świątecznym i zaczynamy świętowanie narodzin Jezusa Chrystusa, cieszymy się z bycia razem. Stół wigilijny zastawiany jest najczęściej dwunastoma potrawami, bo tyle jest miesięcy w roku. O północy rozpoczyna się pasterka. W pierwszy i drugi dzień świąt składamy wizyty rodzicom, dziadkom i dalszej rodzinie. W Święta Bożego Narodzenia panuje radosna atmosfera.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T16:01:15+01:00
Christmas traditions in Poland
Christmas in Poland is preceded by a period of Advent. People come to church and sing Christmas carols. Another tradition is giving gifts to children of Nicholas, who is 6 December. Gifts are placed in a bag or shoes. The day before Christmas Eve, are baked cakes, dressing a Christmas tree, soaked dried mushrooms and fruit. Household in all homes decorate the Christmas tree, lights and other decorations. At the top of the tree is the star of Bethlehem. When all dishes are prepared, made ready to begin the table. Imposes a white tablecloth and under the hay. Also leaves a blank space for the unexpected guest. Under the tree are gifts for loved ones. On Christmas Eve, divide the wafer, we make a request and we sing Christmas carols. On Christmas Christmas in many homes is read the Bible passage about the birth of Jesus Christ. Everyone is waiting for the first star in the sky. Then feast at the table and begin to celebrate the birth of Jesus Christ, we rejoice in being together. Christmas Eve table is the most pledged a dozen dishes, because it is so many months. At midnight begins shepherdess. In the first and second day of Christmas we visit the parents, grandparents and family. As Christmas is a joyous atmosphere.

Sory musiałam poprawić.