Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T21:16:20+01:00
Spółka osobowa - Społka komandytowa - to taki typ spółki gdzie co najminiej jeden wspólnik odpowiada nieograniczenie (komplementariusz ) a co najmniej jeden w sposób ograniczony (komandytariusz) do wysokości sumy komandytowej

Spółka kapitałowa- Spółka akcyjna - posiada osobowość prawną .Akcjonariusze wnosząc kapitał otrzymują akcje które mogą być notowane na giełdzie .Posiadacze mają prawo do udziału w zyskach i decydowania o losach spółki na zgromadzeniach.Spółka akcyjana jako jedyna ma obowiązek uzupełniać wyniki swojej obecności (bilans i inne) do wiadomości