Zad.1 Uzupełnij zdania oraz schemat.
Trójpodział władzy wprowadził w XVIII w. __________________.
Główna zasada takiego podziału opierała się na przekonaniu, że________ władza skupiona w ręku jednej osoby lub instytucji prowadzi do ________.
Władza:
__________ , ______, ________

1

Odpowiedzi

2009-12-16T16:17:34+01:00
... Monteskiusz...cała(całkowita)... ograniczenia wolności obywateli... ustawodawcza,wykonawcza,sądownicza