Odpowiedzi

2009-12-16T17:17:40+01:00
1.Sokrates - (żył w 5 wieku p.n.e) - uważał że prawdę i dobro można poznać tylko rozumem. Człowiek wiedząc co jest dobre, sam satnie się dobry, uczciwy, sprawiedliwy. Zło jest wynikiem nieświadomości tego co dobre. ( Sokrates został sakzany na śmierć za swoje poglądy, umarł wypijając truciznę - cukutę. )

2.Platon - (żył na przełomie 5 i 6 wieku) - uczeń Sokratesa, według niego świat składał się ze zniszczalnej materii i niezniszczalnych idei. Człowiek miał materialne ciało które ulegało zniszczeniu i niematerialna duszę która żyła wiecznie, miała dostęp do świata idei. Dusza musiała być piękna, dobra i prawdziwa. ( Platon założył szkołę filozoficzną - Akademię Platońską. )

3. Arystoteles - (żył w 4 w. p.n.e) - uczeń Akademi Platonskiej. Wyodrębnij z flozofi wiele nauk:
- logikę - naukę o jasnym formułowaniu myśli
- metafizykę - naukę o bycie
Arystoteles uzasadnił też konieczność istnienia niewolnictwa oraz wyższość i niższoćś niektórych ras ludzkich.

4. Heraklit z Efezu -( 540-480 p.n.e.) - filozof grecki, ojciec dialektyki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody. Dzieło jego (z którego zachowało się 130 fragmentów) składało się z trzech traktatów: kosmologicznego, politycznego i teologicznego.

Za podstawę i zasadę istnienia wszechświata uważał ogień i jego przemiany. Był przekonany o zmienności i zjawiskowości w świecie. Twierdził: "panta rhei" ("wszystko jest płynne"), "nie można dwa razy wstąpić do tej samej rzeki, jej wody bowiem się zmieniają, ciągle płyną". Teorię zmienności Heraklita z Efezu nazwano wariabilizmem lub heraklityzmem. (zaczerpane z onet.pl bo o nim nie słyszałam. ;p)

Mam nadzieje że pomogłam. x]