Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T16:27:27+01:00
Przyczyny głodu:
· gwałtowny wzrost liczby ludności świata;
· zacofanie cywilizacyjne;
· zmniejszenie powierzchni ziemi uprawnej;
· nierównomierne rozmieszczenie produkcji rolnej;
· rabunkowa gospodarka glebami – wycinanie lasów i brak regulacji nabrzeży rzek;
· niekorzystna struktura produkcji rolnej – nastawienie na produkcję mięsa17;
· zakłócony ekosystem – nadmierne stosowanie nawozów sztucznych oraz wzrost
odporności szkodników na stosowane przeciw nim pestycydy;
· brak wody18;
· klęski żywiołowe;
· konflikty zbrojne;
· nierównomierny rozdział żywności;
· marnotrawstwo19
18.Przyczyny niedożywienia:
· nieprawidłowy metabolizm – uboczny skutek kuracji farmakologicznych,
nietolerancja pokarmowa lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe;
· nieodpowiednia dieta – przyjmowanie niepełnowartościowych pokarmów (ang. fast
food) lub ich zbyt mała ilość;
· fobia tłuszczowa – moda na spożywanie produktów o obniżonej zawartości tłuszczu;