Odpowiedzi

2009-12-16T16:15:08+01:00
Reakcja charakterystyczną dla alkanów jest reakcja podstawienia
W przypadku metanu reakcja przebiega następująco:

CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl
chlorometan

CH3Cl + Cl2 = CH2Cl2 + HCl
dichlorometan

CH2Cl2 + Cl2 = CHCl3 + HCl
trichlorometan

CHCl3 + Cl2 = CCl4 + HCl
tetrachlorometan


Reakcja charakterystyczna alkenów:

Alkeny odbarwiają wodę bromową(1) i roztwór KMnO4(2) :

1. CH2=CH2 + Br2 --> CHBr-CHBr 1,2 dibromoetan

2. 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O --> 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH glikol etylenowy


Reakcje charakterystyczne weglowodorów aromatycznych:

Reakcja nitrowania:

Reakcja z tzw. mieszaniną nitrującą (mieszaniną stężonych kwasów: azotowego i siarkowego. Jest to reakcja podstawienia atomu wodoru grupą nitrową .

C 6 H 6 + 3 H 2 --> C 6 H 12

( NAD STRZALKA NAPISZ kat CZYLI KATALIZATOR, A POD STRZALKĄ p.T CZYLI CIŚNIENIE I TEMPERATURA) :)