Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T16:08:24+01:00
Jeśli "Strong Man" pcha mały samochód osobowy i jeśli hamulce nie są zaciągnięte, to wprawi on ten samochód w ruch bez wielkiego trudu (samochód dozna pewnego przyrostu prędkości). Jeśli ten sam mężczyzna zechce wprawić w ruch wagon kolejowy, to na pewno będzie miał kłopoty z nadaniem mu prędkości. Na pewno przyrost prędkości będzie wtedy mniejszy od tego, który nadał samochodowi osobowemu. W potocznym języku mówimy, że samochód ma mniejszą bezwładność, a wagon większą. Doskonale wiesz, że sześcian o boku 1 m, wykonany ze styropianu, ma mniejszą bezwładność, niż taki sam sześcian wykonany z żelaza (jeden jest łatwo wprawić w ruch, drugi trudniej). Bezwładność ciała oznaczać będziemy literą m.

Z powyższej analizy wynika, że:

bezwładność, to pewna cecha ciał, która objawia się wtedy, gdy chcemy im nadać przyspieszenie.

To objawienie się tej cechy polega na stawianiu pewnego „oporu” sile, która chce zmienić ruch ciała (przyspieszyć je, opóźnić lub wprawić w ruch po okręgu- nadać przyspieszenie).

Powiedzieliśmy już, że bezwładność ciał nierozerwalnie związana jest ze zmianą ich prędkości. Przeprowadzone badania wskazują, że nie zależy ona od jakichkolwiek warunków zewnętrznych (temperatura, ciśnienie, obecność pól grawitacyjnych, elektrycznych itp.), lecz wynika z istoty materii, z której ciała są zbudowane.

-Ogrzewając ciało nie zmieniamy jego bezwładności i pod działaniem tej samej siły będzie ono

zachowywać się tak jak przed ogrzaniem, tzn. zawsze uzyska taki sam przyrost prędkości,

chociaż jego objętość w wyniku ogrzania wzrośnie.

Pomiaru bezwładności ciała możemy dokonać tylko w jeden sposób - w oparciu o drugą zasadę dynamiki – wtedy po raz pierwszy pojawia się bezwładność ciała. Zasada ta ma postać:


F = ma.
1 5 1
  • Sim
  • Początkujący
2009-12-16T16:09:06+01:00
Siła bezwładności nie jest zwykłą siłą. Właściwie można by nawet powiedzieć, że w ogóle nie jest siłą. Bo nie wynika ona z żadnego oddziaływania między ciałami (a przecież definiowaliśmy siłę jako miarę oddziaływania). Jeszcze inaczej można by powiedzieć, że jest ona siłą pozorną.

Siła bezwładności jest efektem wynikającym z samego przyspieszenia układu odniesienia.

Jeżeli układ odniesienia porusza się ruchem przyspieszonym względem otoczenia, wtedy z jego poziomu ciała w tym otoczeniu też poruszają się ruchem przyspieszonym (tylko skierowanym przeciwnie). Wygląda to tak samo jakby działała na nie jakaś siła. I właśnie sztucznie przypisana temu ruchowi siła jest siłą bezwładności.Można jednak poprawić (można by też zamiast "poprawić", przychylić się do słówka "oszukać") opis układów nieinercjalnych tak, aby obowiązywała w nich zmodyfikowana wersja II zasady dynamiki (zamiast "zmodyfikowana", można by w pewnym sensie powiedzieć "oszukana"). W tym celu do rzeczywistych sił (a więc sił wynikających z oddziaływań) trzeba dodać "pseudosiłę" - siłę bezwładności.
Ta "poprawka" do naszego równania z siłami zrównoważy wpływ dodatkowego przyspieszenia związanego z układem odniesienia i wtedy wszystko zacznie się zgadzać. Siła bezwładności podczas ruszania pojazdu - gdy samochód rusza do przodu siła bezwładności wciska pasażerów w fotel
Siła bezwładności podczas hamowania pojazdu - gdy samochód (lub inny pojazd) nagle hamuje, wtedy siła bezwładności rzuca pasażerem do przodu
Siła odśrodkowa - gdy siedzimy na wirującej karuzeli siła bezwładności (nazywana w tym przypadku "siłą odśrodkową") wypycha nas i przedmioty przez nas trzymane na zewnątrz okręgu.
Siła Coriolisa - siła ta jest nieco podobna do siły odśrodkowej i pojawia się, gdy opisujemy ruch ciała z poziomu obracającego się układu odniesienia
1 1 1