Przekształć podane zdanie zamieniajac tam gdzie to możliwe formy strony czynnej na formy strony biernej. Jak nazywamy czasowniki które mają obydwie te formy ??

Misję znalezienia właściewego lekarstwa powierzono Atrejowi dziesięcioletniemu chłłopcu

PROSZE O POMOC!!!!! ;/

1

Odpowiedzi

2009-09-11T13:39:35+02:00
Misja znalezienia właściwego lekarstwa została powierzona Atrejowi, dziesięcioletniemu chłopcu.
takie czasowniki nzywamy PRZECHODNIMI.

Pozdro :)