Proszę o pomoc ! Lecz zanim zaczniecie rozwiązywać zadanie to Weście do rąk atlas świata ! Dla ułatwienia sprawy podam kierunki świata : E- wschód , W-zachód , N-północ , S-południe .
Zad.1
Posługując się atlasem świata , odgadnij nazwy miast i wpisz je w podane miejsca :
1. 34оN 118оW
2.23оS 43оW
3.40оN 74оW
4.52оN 0о
5.15оN 17оW
6.34оS 18оE
7.19оN 73оE
8.34оS 151оE

ZAD.2
1.Praga
2.Luksemburg
3.Bruksela
4.Paryż
5.Madryt
6.Lizbona
7.Rzym
8.Wiedeń

Posługując się mapą w atlasie , określ ich współrzędne geograficzne .

Postaram sie dac naj:*

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T16:25:29+01:00
1.Los Angeles
2.Rio de Janerio
3.Nowy York
4.Londyn
5.Dakar
6.Kapszad
7.Bombaj
8.Sydnej

Zad 2.
1. 50oN 14o30'
2.5o30'N 6oE
3.50oN 5o30'E
4.49oN 2o30'E
5.41o30'N 3o30'W
6.38oN 9o30'W
7.43oN 7o30' E
8. 48oN 16o30'E
2009-12-16T16:54:25+01:00
Zad.1
1. Los Angeles
2. Rio de Janeiro
3. Nowy Jork
4. Londyn
5. Dakar
6. Kapsztad
7. Bombaj
8. Sydney

zad.2
1. 50°N 14°E
2. 49°50'N 6°E
3. 50°50'N 4°E
4. 48°50'N 2°E
5. 40°N 3°50'W
6. 38°50'N 9°W
7. 41°50'N 12°50'E
8. 48°N 16°E
2009-12-16T17:12:04+01:00
1.Los Angeles
2.Rio de Janerio
3.Nowy York
4.Londyn
5.Dakar
6.Kapszad
7.Bombaj
8.Sydnej

Zad 2.
1. 50oN 14o28'
2.5o30'N 6oE
3.50oN 5o31'E
4.49oN 2o30'E
5.41o30'N 3o30'W
6.38oN 9o30'W
7.43oN 7o30' E
8. 48oN 16o30'E