1. Uzupełnij zdania oraz schemat.
Trójpodział władzy wprowadził w XVIII. __________.
Główna zasada takiego podziały opierała się na przekonaniu, że ____________
władza skupiona w ręku jednej osoby lub instytucji prowadzi do__________ .
Władza :
___, __________, __________

1

Odpowiedzi

2009-12-16T16:22:25+01:00
1.Monteskiusz
2.polska
3.demokracji

wladza ; wykonawcza,ustawodawcza i sądownicza


;]pozdro