Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T16:37:56+01:00
W styczniu 2009 r. w porównaniu do grudnia 2008 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. W stosunku do analogicznego okresu 2008 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych i jednocześnie obniżyła się stopa bezrobocia - podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrost bezrobocia w styczniu 2009 r. był wynikiem między innymi niższego niż w grudniu 2008 r. odpływu z bezrobocia z powodu podjęcia pracy. Większa była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, zarówno w stosunku do stycznia jak i grudnia 2008 r. W końcu stycznia br. urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w grudniu 2008 r., ale mniejszą niż w analogicznym okresie ub. roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2009 r. wyniosła 1634,4 tys. osób (w tym 888,2 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 160,6 tys. osób (tj. o 10,9%). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 179,0 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 552,4 tys.). Z ogólnej liczby bezrobotnych 45,2% mieszkało na wsi.Serwis rynekpracy.pl podaje, że wśród krajów członkowskich UE najtrudniejsza sytuacja panuje w Irlandii, Hiszpanii, na Litwie, Łotwie i Estonii. W Irlandii krach na rynku nieruchomości pociągnął za sobą całą gospodarkę. W okresie od stycznia 2008 do marca 2009 stopa bezrobocia wzrosła z 4,7% do 10,6%. Podobny los spotkał Hiszpanię, gdzie zastój w budownictwie wywołał lawinę zwolnień w kolejnych sektorach. W marcu 2009 roku bez pracy pozostawało 17,4% aktywnych zawodowo Hiszpanów. Tak wysokiego wskaźnika nie notowano w tym kraju od listopada 1996 roku. W najtrudniejszej sytuacji makroekonomicznej znajdują się jednak 3 republiki bałtyckie. Na Litwie między czerwcem 2008 a marcem 2009 roku odsetek bezrobotnych wzrósł ponad trzykrotnie, z 5,1% do 15,5%. W tym samym okresie na Łotwie stopa bezrobocia zwiększyła się z 6,4% do 16,1%. Z kolei w Estonii natężenie bezrobocia w marcu 2009 kształtowało się na poziomie 11,1%.