Odpowiedzi

2011-08-29T20:06:59+02:00

6Na+2H3PO4-->2Na3PO4+3H2
mNa=23*6=138g masa 6 moli Na
6g- masa 3 moli H2

138g Na----6g H2
xg Na------2g
x=46g
do reakcji zuzyto 46g Na

2011-08-29T20:55:35+02:00

6Na + 2H₃PO₄ ⇒ 2Na₃PO₄ + 3H₂

 

6*23g ------------------- 6*1g

x g ---------------------- 2g

 

6*x = 6*23*2 |:6

x = 46 [g]