1.Do opisów dopisz nazwę właściwego Parku Narodowego:

a)Najlepiej w Polsce wykształcona rzeźba krasowa; Maczuga Herkulesa - .......
b)Dobrze zachowany fragment pierwotnej puszczy porastającej niegdyś Polskę; rezerwat żubrów- ...........
c)Najpiękniejszy w Polsce przełom rzeczny- przełom Dunajca- ...........
d)Krajobraz gór niskich, gołoborza; Puszcza Jodłowa- ................
e)Jeden z najładniejszych klifów w Polsce- ..................
f)Zespół wydm śródlądowych porośniętych borem sosnowym- ................
g)Krajobraz wysokogórski, pietra roślinne- ...............
h)Ruchome wydmy i jeziora przybrzeżne- ..................
i)Formy skalne utworzone w piaskowcach; Szczeliniec Wielki,Błędne Skały- ......
j)Jeziora krasowe i torfowiska- ...........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!

a) Ojcowski Park Narodowy
b Białowieski Park Narodowy
c) Pieniński Park Narodowy
d) Świętokrzyski Park Narodowy
e) Woliński Park Narodowy
f) Kampinoski Park Narodowy
g) Tatrzański Park Narodowy
h) Słowiński Park Narodowy
i) Park Narodowy Gór Stołowych
j) Poleski Park Narodowy
132 4 132