A) Ile najwięcej czekolad po 3,99zł za sztukę można kupić za 20zł?
b) Ile biletów po 10,50zł można kupić za 50zł?
c) Czy kupując 19 batoników po 1,99zł każdy, otrzymasz resztę z 50zł mniejszą czy większą od 10zł?
d) Wzdłuż ściany o długości 4,95m ustawiono 3 regały, każdy o wymiarach 30cm x 92cm x 210cm. Czy zmiesci się jeszcze biurko o długości 152cm?
e) Do 1 kl gim. w pewnej miejscowości zgłosiło się 103 uczniów. W każdej klasie musi być co najmniej 19 uczniów. Jaka jest największa liczba klas 1-szych, które można utworzyć?
f) Pani Jola zaciągnęła kredyt w wys. 2600zł. Miesięczna rata wynosi 195zł. Czy pani Jola spłaci kredyt w ciągu 1 roku?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-10T19:38:07+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) Ile najwięcej czekolad po 3,99zł za sztukę można kupić za 20zł?
20:3,99 = 5
b) Ile biletów po 10,50zł można kupić za 50zł?
50:10,50 = 4
c) Czy kupując 19 batoników po 1,99zł każdy, otrzymasz resztę z 50zł mniejszą czy większą od 10zł?
19 * 1,99 = 37,81
50 - 37,91 = 12,19
12,19>10
d) Wzdłuż ściany o długości 4,95m ustawiono 3 regały, każdy o wymiarach 30cm x 92cm x 210cm. Czy zmiesci się jeszcze biurko o długości 152cm?
4,95m = 495 cm
3 * 92 = 276cm
495 - 276 = 219 cm
152 < 219 czyli sie zmieści
e) Do 1 kl gim. w pewnej miejscowości zgłosiło się 103 uczniów. W każdej klasie musi być co najmniej 19 uczniów. Jaka jest największa liczba klas 1-szych, które można utworzyć?
103:19 = 5
f) Pani Jola zaciągnęła kredyt w wys. 2600zł. Miesięczna rata wynosi 195zł. Czy pani Jola spłaci kredyt w ciągu 1 roku?
2600 : 195 = 13,3
czyli nie spłaci bo rok ma 12 miesięcy


76 4 76
2009-09-10T19:42:25+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)20:3,99=5,...;5 czekolad
b)50:10,5=4,....=4bilety
c)19*2=38,50-38=12;otrzymamy resztę większą od 10
d)92*3=276; 4,95m=495cm;495-276=219cm, tak zmieści się biurko
e)103;19=5,...;najwiecej klas, ktore można uzyskać, to 5
f)195*12=2340;pani jola nie splaci w ciągu roku kredytu
19 4 19