Przetłumacz z na j.polski

Mr Finlay : Lia , where's my story about Robert Louis Stevenson ? It's six o'clock.
Lia: Yes , sorry , Mr Finlay . We were late getting to the museum because we missed the bus .
Mr Finlay : Well , don't delay ! I want it today !

Oscar : So , who was Robert Louis Stevenson , anway ?
Kamal : He was a Scottish writer .
Oscar : Oh! When was he born ?
Carmen : He was born in 1850 , about a hundred and fifty years ago .

Oscar : Did he look like that ? Ugh!
Carmen : No! That's Mr Hyde , one of Stevenson's characters !
Oscar : He's scary !
Kamal : Dr Jekyll an Mr Hyde is one of his best stories . Dr Jekyll turned into Mr Hyde , a horrible , ugly man .
Oscar : Ugh! Mr Hyde was scary !
Lia : Ssh ! In anybody there ?
Mr:Finlay : Why are you so scered ? It's only me !

2

Odpowiedzi

2009-12-16T17:41:02+01:00
Pan Finlay: Lia, gdzie jest moja opowieść o Robert Louis Stevenson? Jest godzina szósta.
Lia: Tak, przepraszam, panie Finlay. Byliśmy pod koniec Dojazd do muzeum, ponieważ brakowało nam autobus.
Pan Finlay: Cóż, nie zwlekaj! I want it today!

Oskar: Więc, który był Robert Louis Stevenson, anway?
Kamal: był szkocki pisarz.
Oscar: Oh! Kiedy się urodził?
Carmen: Urodził się w 1850 roku, około sto pięćdziesiąt lat temu.

Oscar: Czy on wyglądać? Ugh!
Carmen: Nie! To pan Hyde, jeden z bohaterów Stevensona!
Oscar: On jest straszny!
Kamal: Dr Jekyll Mr Hyde jest jednym z jego najlepszych opowiadań. Dr Jekyll zwrócił się pan Hyde, straszne, człowiek brzydki.
Oscar: Ugh! Mr Hyde było przerażające!
Lia: ssh! W anybody there?
Pan: Finlay: Dlaczego jesteś tak scered? It's only me!

niektórych słowek nie umiałam przetłumaczyć sorki:)
(chcę naj:))
Pozdrawiam:)
2009-12-16T18:36:23+01:00
Pan Finlay: Lia, Gdzie jest moje opowiadanie o Robercie Louisie Stevensonie ? Jest szósta.
Lia: Tak, przepraszam. Spóźniliśmy się do muzeum, dlatego, że nie zastaliśmy autobusu.
Pan Finlay: No to nie opóźniaj się. Chcę to dzisiaj !

Oscar: Przy okazji, kim był ten Robert Louse Stevenson ?
Kamal: Był szkockim pisarzem.
Oscar: Och ! Kiedy się urodził ?
Kamal: W 1850 , 150 lat temu.

Oscar: Wyglądał on tak ? Ugh !
Carmen: Nie ! To jest pan Hyde, jedna z Stevensonowskich postaci.
Oscar: Jest straszny !
Kamal: Dr. Jekyll i pan Hyde są to jedne z jego najlepszych opowiadań. Dr. Jekyll przemienił pana Hyde'a w okropnego i brzydkiego mężczyznę.
Oscar: Pan Hyde był straszny.
Lia: Sssh ! Ktoś tam jest ?
Mr. Finlay: Czemu się wystraszyłaś ? To tylko ja !

1 5 1