I.:
1) Gwałtowne utlenienie, któremu towarzyszy wydzielanie energii w postaci światła i ciepła.
2) Typ reakcji chemicznej: woda---->tlen + wodór .
3) Nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem.
4) Związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.
II.:
Azot:
a) Palność..........
b) rozpuszczalność w wodzie...............

1

Odpowiedzi

2009-12-16T16:43:34+01:00
1. spalanie
2.analiza
3.woda
4.tlenki
II
a-niepalny
b-słabo rozposzczalny
1 5 1