Odpowiedzi

2009-12-16T16:51:39+01:00
Deuter:
1.Ze względu na małą masę i mały przekrój czynny deuter jest dobrym moderatorem szybkich neutronów.
2.Związki deuteru (np. ciężka woda) wykorzystywane są w reaktorach jądrowych.
3.Jako spowalniacz w reaktorach atomowych.
Tryt:
1.Jako wskaźnik izotopowy np. do określania wieku przedmiotów czy badań mechanizmów reakcji chemicznych i procesów biologicznych.
2.Wykorzystywany jest jako spowalniacz (moderator) w reaktorach atomowych.
9 3 9