Zapisz symbolicznie zbiory opisane w następujący sposób:
a) B - zbiór liczb nieparzystych niedodatnich
b) D - zbiór licz, których wartość bezwzględna wynosi 5½
C) F - zbiór liczb będących całkowitymi wielokrotnościami √2
d) H - zbiór liczb całkowitych ujemnych, nie mniejszych niż -8
e) J - zbiór licz będących całkowitymi wielokrotnościami liczby π

3

Odpowiedzi

2009-09-12T00:31:37+02:00
B={x∈R_u{0} : x/2 ≠k ∧ k∈C}
D={x∈R : |x|=5½}
F={x∈R : x=k*√2 ∧ k∈C}
H={x∈C_: x≥-8}
J={x∈R : x=k*π ∧ k∈C}
2009-09-12T02:13:47+02:00
A) B={a: a<o ^ a c R- (N/2 c C)}
b) D={a: a=5½; -a}
c) F={ a: a,b c C ^ a=√2b}
d) H={a: a c -N ^ a> -8}
e) J={a: an, n c C}
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-12T02:19:30+02:00
B={ x: x=2k+1, k∈C⁻ }
d={ x: IxI=5½}
F={ x: x=k√2, k∈C}
H={ x∈C⁻, x≥-8}
J={ x: k=kπ, k∈C}