Oblicz średnią moc silnika samochodu o masie m=1000kg, który poruszając się ruchem jednostajnie zmiennym w ciągu czasu t=10s od początku ruchu uzyskał prędkość v=50km/h. Współczynnik tarcia t=0,01. Pomiń wpływy oporu powietrza.

1

Odpowiedzi

2009-09-10T21:58:47+02:00
Najpierw potrzebne wzory

Praca W=F*s F-sila s-droga
Moc P=W/t=Fs/t=Fv
DANE
m=1000kg
v=50km/h=50000m/3600s= 13,9m/s
f=0,01
t=10s

a=V/t
ma=F-T T=mgf
mV/t=F-mgf
F=mV/t+mgf=m(V/t+gf)
P=FV=mV(V/t+gf)
P=1000*13,9(13,9/10+9,81*0.01)=20585,9W=20,6kW
6 3 6