Odpowiedzi

2009-09-10T19:45:17+02:00
Tak ponieważ temperatura jest to suma wszystkich ruchów wszystkich cząsteczek ciała. Jeżeli wzrośnie temperatura, dzieje się tak dlatego, że cząsteczki zaczynają poruszać się szybciej, następuje więcej zderzeń
Energia wewnętrzna to wartość, jaką można opisać poruszające się cząsteczki. Jeśli szybkość wzrasta energia także
3 3 3