Odpowiedzi

2009-12-16T16:42:54+01:00
Najmniejszy kąt w trójkącie jest trzy razy mniejszy od drugiego kąta, a pięć razy mniejszy od trzeciego. Jakie są rozwartości kątów tego trójkąta?

I kąt x
II kąt 3x
III kąt 5x

suma 180

x+3x+5x=180
9x=180 |:9
x=20

I kąt - 20 stopni
II kąt - 60 stopni
III kąt - 100 stopni
7 3 7
2009-12-16T16:42:45+01:00
Najmniejszy kąt w trójkącie jest trzy razy mniejszy od drugiego kąta, a pięć razy mniejszy od trzeciego. Jakie są rozwartości kątów tego trójkąta?

a - najmniejszy kat
3a - drugi kat
5a -trzeci kat

9a=180
a=20

ODP: 20, 60,100
9 3 9
2009-12-16T16:43:04+01:00
Najmniejszy kąt w trójkącie jest trzy razay mniejszy od drugiego kąta, a pięć razy mniejszy od trzeciego. Jakie są rozwartości kątów tego trójkąta?

najmniejszy kąt=x
drugi kąt=3x
trzeci kąt=5x

suma kątów=9x

180:9=20

najmniejszy kąt=20 stop.
drugi kąt=60stop.
trzeci kąt=100stop.
7 3 7