Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T16:46:46+01:00
Przebyta droga wynosi s = 10km + 110km = 120km
Czas przebycia drogi t = 15min + 1h 45min = 2h
Szybkość średnia v = s/t = 120km/2h =60km/h
Odp: szybkość średnia samochodu wynosiła 60km/h.
2009-12-16T16:53:40+01:00
V₁ - prędkość po polnej drodze = ?
v₂ - prędkość po szosie = ?
s₁ - droga polna = 10 km
s₂ - szosa = 110 km
t₁ - czas jazdy po polnej drodze = 15 min = 0,25 h
t₂ - czas jazdy po szosie = 1 h i 45 min = 1,75h
v₁ = s₁/t₁ = 10/0,25 = 4 km/h
v₂ = s₂/t₂ = 110/1,75 = 62,86 km/h
vs - prędkość średnia = (v₁ + v₂)/2 = 4 + 62,86/2 = 33,43 km/h