Zapisz w jak najprostszej postaci :

a) O ile większy jest obwód kwadratu o boku x + 10 od obwodu prostokąta o bokach x - 1 i x + 2?

b) O ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x, x - 5 i x - 7?

c) O ile większa jest liczba 20 razy większa od x + 1 od liczby o 20% większej od x - 1?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A)
obw kwadratu=4x+40
pbw prostokątu=2x-2+2x+4=4x+2

obw kwadratu-obw prostokątu=4x+40-4x-2=38

b)
sr=[x+x-5+x-7]/3=[3x-12]/3=x-4

x-[x-4]=4

c)
20[x+1]=20x+20
1,2[x-1]=1,2x-1,2

20x+20-[1,2x-1,2]=18,8x+21,2
138 4 138
A)
Obwód kwadratu:
4*(x+10) = 4x+40

Obwód prostokąta:
2(x-1) + 2(x+2) = 2x-2 +2x +4 =4x +2

(4x +40) - (4x +2) = 4x + 40 - 4x - 2 = 38
Obw. kwadratu jest większy o 38.

b)
(x + x - 5 + x - 7) / 3 = (3x - 12) /3 = 3(x-4) / 3 = x-4

x - (x-4) = x-x+4 = 4

Odp. o 4

O ile większa jest liczba 20 razy większa od x + 1 od liczby o 20% większej od x - 1?
20% = 0,2

20*(x+1)=20x + 20

120%(x-1) = 1,2(x-1)= 1,2x - 1,2

(20x + 20) - (1,2x - 1,2) = 20x + 20 - 1,2x +1,2 = 18,8x + 21,2

Odp. O 18,8x + 21,2
83 4 83