Odpowiedzi

2009-12-16T17:20:20+01:00
Grudnia - rzeczownik,
otrzymałem - czasownik w formie osobowej, orzeczenie
lekcje - rzeczownik,
na - przyimek opisujący
ocenę - rzeczownik
polskiego - rzeczownik
16 - liczebnik