1. Podaj nazwę pierwiastka E w związkach:
a) EO, mcz = 80u
b) CaE, mcz = 72u
c) E2S, mcz = 110u
d) NE3, mcz = 17u
e) E2O3, mcz = 160u
f) P4E10, mcz = 284u

2. Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 94 u, zawierającego w cząsteczce 3 atomy, w tym 2 atomy tego samego pierwiastka o łącznej masie 78 u.

3. Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 62 u, zawierającego w cząsteczce 3 atomy, w tym 2 atomy tego samego pierwiastka o łącznej masie 46 u.

4. Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 44 u, zawierającego w cząsteczce 3 atomy, w tym 2 atomy tego samego pierwiastka o łącznej masie 32 u.

5. Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 64 u, zawierającego w cząsteczce 3 atomy, w tym 2 atomy tego samego pierwiastka o łącznej masie 32 u.

6. Ile nukleonów, protonów, elektronów, neutronów posiadają atomy:
a) 23/11 Na
b) 39/19 K
c) 27/13 Al
d) 32/16 S
e) 37/17 Cl
f) 56/26 Fe
g)64/29 Cu
h) 79/35 Br
i) 124/50 Sn


1

Odpowiedzi

2009-12-16T17:30:27+01:00
Zadanie 1.
a) miedż
b)siarka
c)potas
d)wodór
e)żelazo
f)tlen

zadanie 2.
K2O

zadanie 3.
Na2O

zadanie 4
CO2

zadanie 5.
SO2

zadanie 6.
a)11 protonów, 11 elektronów, 12 neutronów
b)19 protonów, 19 elektronów, 20 neutronów
c)13 protonów,13 elektronów, 14 neutronów
d)16 protonów, 16 elektronów,16 neutronów
e)17 protonów, 17 elektronów, 20 neutronów
f)26 protonów,26 elektronów, 30 neutronów
g)29 protonów, 29 elektronów, 35 neutronów
h)35 protonów, 35 elektronów,44 neutrony
i)50 protonów, 50 elektronów, 74 neutrony
3 3 3