Odpowiedzi

2009-12-16T17:00:08+01:00
Działanie diody jest bardzo proste - przewodzi ona prąd tylko w jednym kierunku. Jeśli potencjał anody jest większy od potencjału katody dioda przewodzi prąd. W przeciwnym przypadku nie. Pokazuje to poniższa animacja.

Działa jak jednokierunkowy zawór - przepuszcza tylko w jedną stronę.

Teoretycznie, kiedy dioda przewodzi (czyli potecjał anody jest większy od potencjału katody) stanowi ona zwarcie, ale w praktyce występuje na niej spadek napięcia - ok.~1V. Również w kierunku zaporowym (odwrotnie spolaryzowana dioda - wyższy potencjał katody) teoretycznie prąd nie powinien płynąć, jednak pojawia się znikomo mały prąd wsteczny. Napięcie na diodzie w tym stanie jest równe napięciu zasilania.

Przy dużych napięciach rzędu 100, 200 i więcej V - napięcie na diodzie podczas przewodzenia jest pomijalne. Analogicznie pomija się również stosunkowo niewielki prąd wsteczny.Dioda zaczyna przewodzić po przekroczeniu napięcia progowego na jej zaciskach - między anodą a katodą (ok. 1V dla diod mocy i 0,6V dla małych diod elektronicznych krzemowych - wynika ono z budowy diody [złącza pn]). Zwiększanie przepływającego prądu praktycznie nie zwiększa spadku napięcia. W kierunku zaporowym (zaworowym) napięcie rzędu setek woltów wywołuje prąd pomijalny (kilka mA w diodach mocy). Przekroczenie granicznej wartości napięcia wstecznego powoduje gwałtowny wzrost prądu wstecznego. Powoduje to lokalne przyrosty temperatury (200..250°C) w wyniku których najczęściej dochodzi do uszkodzenia ("spalenia") elementu. Tę część charakterystyki można wyznaczyć tylko raz! :-)


Prąd graniczny - IFAVM (IF(AV)M) - określa maksymalną wartość ciągłego obciążenia prądowego. Jest on podawany przez producentów dla wartości średniej prądu o kształcie półsinusoidy (patrz dalej) 50Hz w określonych warunkach chłodzenia. Może być też podana wartość skuteczna - IF(RMS)M.
Przykładowa ch-ka:

* Napięcie wsteczne: powtarzalne szczytowe napięcie wsteczne - URRM - nie można go przekroczyć przy pracy okresowej (można przekroczyć jego wartość impulsowo na krótki czas)
* niepowtarzalne szczytowe napięcie wsteczne - URSM - nie można przekroczyć w żadnych warunkach.

Obie wartości podawane są dla określonego zakresu temperatur.

Przeciążalność prądowa - IF(OV) - podawana w postaci wykresu wartości prądów od czasu ich trwania.
Przy przetężeniach krótszych od 10ms przeciążalność określana jest przez parametr przeciążeniowy wyrażony w postaci I2t [A2s]. Jest on podstawą do doboru bezpieczników (zabezpieczanie elementów przed prądami zwarciowymi).
3 3 3