Rozwiąż równania i sprawdz swoje rozwiazania
a) -x + 25 = 2x - 2
b) -9z - 7 = -z - 6
c) 25 m - 3 = 24 m - 4
d)-s + 15 = 4s - 14
e) 17 y + 28 = 19 y + 27
f) 8 k - 19 = -8k + 19

Prosze was pomożcie mi nie che jedynki ! ;-(

POdam wam przykład jak sie to robi !
8x + 5 = 7 x
-5 -5
8x = 7 x - 5
-7 -7
x = -5
L=8* (-5) + 5
L=(-40) + 5
L= - 35
P = 7* (-5)
P = (-35)

Prosze pomocy !!

3

Odpowiedzi

2009-12-16T16:59:23+01:00
A)
-x + 25 = 2x - 2 /-x
25=x-2 /+2
27=x

L=-27+25= -2
P=2*27-2= 54-2=52

b)
-9z - 7 = -z - 6 /+9z
-7=8z-6 /+6
-1 = 8z / :8
z= - 0,125

L=-9*(-0,125)-7 = -8,125
P=-(-0,125)-6 = -5,875

L nie równa się P

c)
25 m - 3 = 24 m - 4 /-25
-3= -m-4 / +4
1=-m /*(-1)
-1 = m

L=25*(-1)-3= - 28
P=24 *(-1)-4 = - 28

d)
-s + 15 = 4s - 14 /+14
-s +19 = 4s /+s
19=5s / :5
s=3,8

L=-3,8+15= 11,2
P=4*3,8-14 = 1,2

L nie równa się P

e)
17 y + 28 = 19 y + 27 /-27
17y+1=19y / -17y
1=2y /:2
y=0,5

L=17*0,5+28 = 36,5
P=19*0,5+27 = 36,5

L równa się P

f)
8 k - 19 = -8k + 19 /+8k
16k-19=19 /+19
16k=38 /:16
k=2,375

L=8 * 2,375-19 = 0
P=-8* 2,375+19 = 0

L równa się P
2009-12-16T17:06:29+01:00
A) -x + 25 = 2x - 2
-25 -25 (odejmujemy liczbę 25)

-x= 2x - 27
-2(x) -2(x) ( odejmujemy 2x)

-3x=-27
/-3 /-3 (dzielimy na -3)

x=9 (otrzymuujemy)

L = -9+25
L=16

P=2*9 - 2
P=16

b) -9z - 7 = -z - 6
+7 +7 (dodajemy 7)

-9z= -z+1
+z +z (dodajemy 1z)

-8z = 1
/-8 /-8 (dzielimy na -8)

z= -1/8 (możemy to zostawić w ułamku, lub zapisać w dziesiętnych z=-0,125)

L= -9* (-0,125) - 7
L= -5, 875

P=- (- 0,125) - 6
P= -5, 875


c) 25 m - 3 = 24 m - 4
+3 +3 (dodajemy 3)

25m= 24m - 1
-24(m) -24(m) (odejmujemy 24m)

m= - 1

L=25* (-1) - 3
L=-28

P=24* (-1) - 4
P=-28

d)-s + 15 = 4s - 14
-15 -15 (odejmujemy 15)

-s=4s - 29
-4 (s) -4(s) (odejmujemy 4s)

-5s=-29
/-5 /-5 (dzielimy na -5)

s=29/5 (lub s= 5,8 w liczbie dziesiętniej)


L=-5,8 +15
L=9,2

P=4*5,8 - 14
P=9,2

e) 17 y + 28 = 19 y + 27
-28 -28 (odejmujemy 28)

17y= 19y -1
-19(y) -19(y) (odejmujemy 19y)

-2y= -1
/-2 /-2 ( dzielimy na -2)

y= 1/2 ( lub w dziesiętnych y = 0,5)

L=17*0,5 +28
L=36,5

P=19*0,5+27
P=36,5

f) 8 k - 19 = -8k + 19
+19 +19 (dodajemy 19)

8k= -8k + 38
+8 (k) +8 (k) (dodajemy 8k)

16k=38
/16 /16 (dzielimy na 16)

k = 38/16
k = 2,375

L=8*2,375 - 19
L=0

P=-8 * 2,375 + 19
P=0

PS. perfectly; 100% poprawnie

W razie pytań - pisz.

2009-12-16T19:00:52+01:00
A) -x + 25 = 2x - 2
-x+2x=-25-2
x=-27
b) -9z - 7 = -z - 6
-9z+z=-6+7
-8z=1/-8
z=-8
c) 25 m - 3 = 24 m - 4
25m-24m=-4+3
m=1
d)-s + 15 = 4s - 14
-s-4s=-14-15
-5s=-29/-5
s=5i cztery piate
e) 17 y + 28 = 19 y + 27
17y-19y=27-28
2y=-1/2
y=-2
f) 8 k - 19 = -8k + 19
8k+8k=19+19
16k=38/16
k=2i piec szesnastych