Odpowiedzi

2009-12-16T16:51:20+01:00
Zdrowie to stan względnej równowagi organizmu reagującego na zmienne warunki środowiska zewnętrznego. Stan taki przejawia się w dobrym samopoczuciu fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka. Zachwianie równowagi między organizmem a otoczeniem następuje wtedy, gdy czynniki zewnętrzne są zbyt silne i działają zbyt długo lub gdy sprawność reakcji adaptacyjnych ustroju jest ograniczona. Zachwianie tej równowagi powoduje chorobę.
Zdrowie zależy od wielu czynników działających na organizm człowieka. Można je podzielić na trzy grupy:


czynniki fizyczne - jak temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie jonizujące;

czynniki chemiczne - naturalne składniki gleby, powietrza i wody oraz składniki wytworzone w wyniku działalności człowieka, powodujące zanieczyszczenie tych środowisk;

czynniki biologiczne - drobnoustroje chorobotwórcze: bakterie, wiru­sy, grzyby chorobotwórcze, pasożyty zwierzęce.
Dyscypliną, która zajmuje się bytowaniem człowieka w konkretnych warunkach, jest higiena środowiska. Bada ona wpływ środowiska i jego zmian na organizm ludzki.