1. Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj czasowników.
wygraliśmy - ……………………………………………………..........
pożycza - ……………………………………………………………..

2. Podane czasowniki zapisz w trybie rozkazującym i przypuszczającym (nie zmieniaj osoby ani liczby).

Tryb orzekający Tryb rozkazujący tryb przypuszczający
kupujesz ……………………………………………………………………
rysują ……………………………………………………………………...
piszę ……………………………………………………………………….

3. Zamień stronę czynną na stronę bierną.
Uczeń pisze test. ………………………………………………………………
Nauczyciel ocenia prace uczniów. …………………………………………….
Mama kąpie dziecko. ………………………………………………………….

4. Uzupełnij, dopisując formę dokonaną lub niedokonaną czasowników.
pisać - ………………
kończyć - …………..
………………. - zatańczyć
……………..... - zbudować

5. Określ przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników występujących w zdaniu:
Wczoraj rozmawiałem z moim bratem o ciekawej książce.
………………………………………………………………………………
.........................................................................

6. Odmień przez przypadki w obu liczbach rzeczownik „szkoła”. Oddziel temat od końcówki. Wypisz tematy oboczne i wymiany samogłoskowe i spółgłoskowe.

Pełne nazwy przypadków liczba pojedyncza liczba mnoga
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tematy oboczne: ………………………………………………….
Wymiany samogłoskowe: ………………………………………..
Wymiany spółgłoskowe: ………………………………………….

7. Wpisz słownie liczebniki. Nazwij typ liczebników.
Mam (4)……………………. rodzeństwa. (liczebnik …………………….)
(3) ……………..dzieciom zabrakło miejsca w sali. (liczebnik …………………….)
W przedstawieniu wzięły udział (4) …………………. znane aktorki. (liczebnik …………..)
Arek urodził się (8) ……………………….. lutego. (liczebnik ………………….)
Minął już (7) ………………. dzień rejsu. (liczebnik ……………………..)

8. Dokończ zdanie:
Urodziłem (-am) się w roku (zapisz słownie) ……………………………
.......................................................................................................

9. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki.
gładki - ……………………………
spokojny - ………………………..
mocny - …………………………..
cierpliwy - ………………………..

10. Spośród podanych zaimków [ tam, ile, mój, kto, twój, swój, my, tu, nikt, gdzie, tyle] wskaż:
Zaimki rzeczowne: …………………………………………………..
Zaimki przymiotne: ………………………………………………….
Zaimki przysłowne: ………………………………………………….
Zaimki liczebne: ……………………………………………………..

11. Utwórz stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków. Nazwij rodzaj stopniowania.
dobry - ……………………………………………(…………………………….)
mały - ……………………………………………..(…………………………….)
miękki - ……………………………………………(…………………………….)
słabo - ……………………………………………..(…………………………….)

12. Zmień przymiotniki na wyrażenia przyimkowe.
pasiasty koc - …………………………………………
owocowa sałatka - ……………………………………
włóczkowa czapka - …………………………………

13. Spośród wymieszanych spójników i przyimków wypisz tylko przyimki.
na, pod, i, oraz, obok, w, ani, albo, o, za, czy, ponieważ, nad, przez, żeby, poza
…………………………………………………………………………………

14. W podanych zdaniach nazwij wszystkie części mowy.
Moja mała siostrzyczka siedzi na ławce.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
..........................................................................
.........................................................................

Po niebie leniwie płyną chmurki, a słońce mocno przygrzewa.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

15. Spośród podanych części mowy wypisz:
a) czasowniki w formie osobowej: …………………………………………
b) czasowniki w formie nieosobowej: …………………………………......

piórnik, pisać, tyle, czytanie, idzie, książka, ciekawy, mówiono, przybiłem,
ten, oraz, zdjęto, nie, skorzystaliśmy

16. Spośród podanych wyrazów wypisz części mowy odmienne.
gołąb, szybko, poszedł, biały, lub, trzy, na, tak, mój
…………………………………………………………………………….

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T17:15:12+01:00
1.
wygraliśmy - 1 os. lmn.cz. przeszły
pożycza - 3os lp. cz. teraź.
2. kupujesz kup, kupiłbyś
rysują rysujcie, rysowalibyście
piszę ----------pisalabym
3.Uczeń pisze test. Test jest pisany przez ucznia.

Nauczyciel ocenia prace uczniów. Praca uczniów jest oceniana przez nauczyciela.Mama kąpie dziecko. Dziecko jest kąpane przez mamę.
4. pisac-napisac
tanczyc-zatanczyc
budowac-zbudowac
konczyc-skonczyc
5.Określ przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników

z moim bratem -Narzędnik, lpoj, r. m
ciekawej- Miejscownik, lpoj r. ż
6.Mianownik.szkoła, szkoły
Dopełniacz. szkoły, szkół
Celownik. szkole, szkołom
Biernik. szkołę, szkoły
Narzędnik. szkołą, szkołami
Miejscownik. szkole, szkołach

Mam (czworo rodzeństwa. l. główny
(3) …Trojgu…………..dzieciom zabrakło miejsca w sali. (liczebnik …zbiorowy…….)
W przedstawieniu wzięły udział (4) ……cztery……………. znane aktorki. (liczebnik ……główny……..)
Arek urodził się (8) …………ósmego…………….. lutego. (liczebnik ………główny………….)
Minął już (7) …siódmy……………. dzień rejsu. (liczebnik …porządkowy…………………..)
8. Urodziłem się w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym.
9.gładki - gładko……
spokojny - ………spokojnie………………..
mocny - …………………mocno………..
cierpliwy cierpliwie
10.
Zaimki rzeczowne: …kto………………my………nikt………………………..
Zaimki przymiotne: ………twój swój…………mój……………………………….
Zaimki przysłowne: ……………tu gdzie tam…………………………………….
Zaimki liczebne: tyle ile

11.
dobry - lepszy najlepszy……………………………………………(……………regularne……………….)
mały - …mniejszy najmniejszy…………………………………………..(…………regularne………………….)
miękki - …bardziej miękki ……najberdziej miękki……………………………………(…………………opisowe………….)
słabo - słabiej najsłabiej nieregularne

12.pasiasty koc - ……z pasiatym kocem…………………………………
owocowa sałatka - …………sałatka z owoców…………………………
włóczkowa czapka - …czapka z włóczki………

13.z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, od, po...

15. osobowej- pisać skorzystalismy przybilem


nieosobowej -czytanie mowiono zdjeto
16.golab bialy trzy
6 2 6