Podaj wzory pół strukturalne węglowodorów o nazwach:

a) 2 - metylobut - 2 - en
b) 4,5,5 - trimetyloheks - 3 - en
c) 3,4 - dimetyloheks - 1 - en
d) pent - 1- yn
e) 4 - metylopent - 2 - yn


Proszę o szybką odpowiedź najlepiej to dzisiaj !!!

2

Odpowiedzi

2009-12-16T16:58:49+01:00
A) 2 - metylobut - 2 - en

CH₃-CCH₃=CH-CH₃

b) 4,5,5 - trimetyloheks - 3 - en
CH₂=CH-CH₂CHCH₃C(CH₃)₂-CH₃

c) 3,4 - dimetyloheks - 1 - en
CH₂=CHCHCH₃CHCH₃CH₂-CH₃

d) pent - 1- yn
CH= C-CH₂CH₂CH₃ ( MA BYĆ POTRÓJNE ZAMIAST PODWÓJNEGO)
e) 4 - metylopent - 2 - yn

CH₃-C=C-CHCH₃-CH₃ ( TU TEŻ MA BYĆ POTRÓJNE ZAMISST PODWÓJNEGO)
4 3 4
2009-12-16T17:00:11+01:00
A) 2 - metylobut - 2 - en
CH3-C(CH3)=CH-CH3

b) 4,5,5 - trimetyloheks - 3 - en
CH3-CH2-CH=C(CH3)-C(CH3)2-CH3

c) 3,4 - dimetyloheks - 1 - en
CH2=CH-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3

d) pent - 1- yn
CH(wiązanie potrójne)C-CH2-CH2-CH3

e) 4 - metylopent - 2 - yn
CH3-C(wiązanie potrójne)C-CH(CH3)-CH3

TAM GDZIE NAWIAS - MUSI IŚĆ WIĄZANIE W GÓRĘ LUB W DÓŁ :)
7 4 7