1). Rozwiąż równanie:
a).3x(x-1)=3x²+6
....x²-....x=3x²+6/+(-....)
....x=6/÷....
x=-2
b).-4x(2-x)=2(x²+16) + 2x²
...............................
...............................
...............................
c).x²-3(x+1)= -x(2-x)
...............................
...............................
...............................
d).x²-2x=x(x-1)
...............................
...............................
...............................
2).Wykonaj potęgowanie,korzystając ze wzoru na kwadrat sumy dwóch wyrażeń.
a).(x+1)²=x°+2×1x+1°
b).(1+x)²=................................................................
c).(x+a)²=................................................................
d).(x+1)²=................................................................
e).(2x+2)²=..............................................................
f).(½x+1)²=.............................................................
g).x+0,5)²=..............................................................
h).(-x+1)²=..............................................................
3).Podaną sumę przedstaw w postaci kwadratu sumy dwóch wyrażeń.
a).x²+8x+16=x²+2×4×x+4²=(x+4)²
b).x²+2x+1=x²+2×1×x+1²=...............................
c).9x²+12y+4=.............................................
d).x²+4x+4=...............................................
e).9x²+24x+16=...........................................
f).16x²+40x+25=..........................................
3).Wykonaj potęgowanie,korzystając ze wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń.
a).(x-1)²=x²-2×1×x+1
b).(3-x)²=...................................................
c).(x-7y)²=..................................................
d).(2x-2)²=.................................................
e).(x-0,1)²=................................................
f).(0,5x-1)²=...............................................
g).(4x-0,5)²=...............................................
4).Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci,pamiętając o redukcji wyrazów podobnych.
a).(a+2)²+(2a-3)²=.....²+2×2×a+.....²+4a²-....+....²=....a²-....a+.....
b).(3-x)²+(x+4)²=...........................................................
c).(x+2)²-(3x-1)²=..........................................................
d).(3x-5)²-(2x-4)²=..........................................................
5).Rozwiąż równania i sprawdź poprawność rozwiązania.
a).(x-1)²=x²
....-2x+....=x²|-x₂
-2x+.....=.....|-1
-...........=-1|÷....
x=.....
spr. (......-1)²=......²
.........=.....
b).3x+(6x+1)²=4(5+9x²)-4
............................
............................
............................
............................
spr. .........................
.........................
c).(-3x+6)²-2=3x(3x-11)+31
...............................
...............................
...............................
...............................
spr. ............................
............................
d).(-6x+2)²=-3(4-12x²)
...............................
...............................
...............................
...............................
spr. ............................
............................
6).Różnicę przedstaw w postaci iloczynu wyrażeń algebraicznych.
a).16-x²=4²-x²=(4-....)(4+....)
b).a²-64=a²-....²=(....-....)(....+....)
c).100-y²=....²-....²=(....-....)(....+....)
d).x²-36=....................................
e).x²-y²=....................................
7).Doprowadź do najprostszej postaci.
a).(2+a)²+(2-a)²-2²-a²=..........................................................
b).(2x+4)²-4x²-16=................................................................
c).9x²-25+(3x-5)(3x+5)-2x=......................................................
d).(7-y)²+(y+7)²+1=................................................................
8).Rozwiąż równanie.
a).(x-1)(x-1)+x²-1=2x²-2
b).(x-4)²=(x-2)(x+2)
c).x²+(3x-3)(x+1)=1+(2x-1)²

PROSZĘ WAS WSZYSTKICH O ROZWIĄZANIE TYCH ZADAŃ !! :)

PS.
pliss! ;*

1

Odpowiedzi

2009-12-16T17:19:58+01:00
1. a) 3x(x-1)=3x²+6
3x²-3x=3x²+6/+(-3x²)
-3x=6/÷(-3)
x=-2

b).-4x(2-x)=2(x²+16) + 2x²
-8x+4x²=2x²+32+2x²
-8+4x²+32 / -4x²
-8x=32 / :(-8)
x= -4

c).x²-3(x+1)= -x(2-x)
x²-3x-3= -2x+x² / +2x
x²-x-3=x² /:x
-3=x

d).x²-2x=x(x-1)
nie ma rozwiązania
Resztę zrobię jak znajdę czas