Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:03:24+01:00
Niezbyt sformułowałaś zadanie
Krzysztof Kamil Baczyński


Wybór wierszy
("Pokolenie" I-II, "Wyroki",
"Modlitwa do Bogurodzicy", "Z lasu", "Rodzicom", "Piosneczka")Zofia Nałkowska


Wybrany utwór ("Medaliony")Tadeusz Borowski


"Opowiadania"Tadeusz Różewicz


Wybrany dramat XX w.Czesław Miłosz


Wybór wierszyGustaw Herling-Grudziński


"Inny świat"Zbigniew Herbert


Wybór wierszyMiron Białoszewski


Wybór wierszyWisława Szymborska


Wybór wierszyMaria Kuncewiczowa


Wybrany utwórLeopold Staff


Wybór wierszy ("Pierwsza przechadzka")Tadeusz Różewicz


Wybrany dramat ("Kartoteka"), wybór wierszyStanisław Mrożek


Wybrany dramat ("Tango")Adam Mickiewicz


Wybór poezji
("Oda do młodości"
"Romantyczność"
"Sonety krymskie")

"Dziady" - cz. III
"Pan Tadeusz"Juliusz Słowacki


Wybrany dramat ("Kordian"), lirykiZygmunt Krasiński


Wybrany dramat ("Nie-Boska komedia")Cyprian Kamil Norwid


Wiersze, wybrany dramatJohan Wolfgang Goethe


"Faust" (fragmenty)Bolesław Prus


"Lalka"Eliza Orzeszkowa


"Nad Niemnem"Stanisław Wyspiański


"Wesele"Stefan Żeromski


"Ludzie bezdomni", "Przedwiośnie"Władysław Stanisław Reymont


"Chłopi"Joseph Conrad


Wybrany utwór ("Lord Jim")Zofia Nałkowska


Wybrany utwór ("Granica")Witold Gombrowicz


"Ferdydurke"Stanisław Ignacy Witkiewicz


Wybrany dramatMaria Dąbrowska


Wybrany utwór ("Noce i dnie")Michał Bułhakow


"Mistrz i Małgorzata"Franz Kafka


"Proces"Bolesław Leśmian


Wybór wierszyJulian Tuwim


Wybór wierszyHomer


"Iliada" lub "Odyseja"Sofokles


"Antygona"Horacy


Wybór pieśni

"Biblia" - fragmenty (Księga Genesis, Księga Hioba, Psalmy, Apokalipsa św Jana)

"Bogurodzica"Jan Kochanowski


Pieśni i treny (wybór)Wiliam Szekspir


Wybrany dramat ("Makbet")Molier


Wybrana komediaIgnacy Krasicki


Satyry (wybór), liryka (wybór)GIMNAZJUMErnest Hemingway


Wybrane opowiadanie ("Stary człowiek i morze")Bolesław Prus


Wybrana nowela ("Katarynka")-


"Biblia" - fragmentyKarol Dickens


"Opowieść wigilijna" lub "Dawid Copperfield"Sofokles


"Antygona"-


"Pieśń o Rolandzie" - fragmentyWiliam Szekspir


"Romeo i Julia"Miguel de Cervantes


"Don Kichote" - fragmentyAntoni Czechow


Wybrana nowelaAntoine Saint-Exupery


"Mały Książe" lub "Nocny lot"-


"Bogurodzica"Jan Kochanowski


Wybrane fraszki, pieśni, psalmy, trenyIgnacy Krasicki


Wybrane bajki i jedna z satyrAdam Mickiewicz


Wybrane bajki i ballady,
"Dziady " cz. II,
"Pan Tadeusz" - fragmentyJuliusz Słowacki


"Balladyna" - fragmentyAleksander Fredro


"Zemsta"Henryk Sienkiewicz


Wybrana nowelaBolesław Prus


Wybrana nowelaStefan Żeromski


"Syzyfowe prace", wybrana nowelaAleksander Kamiński


"Kamienie na szaniec"Miron Białoszewski


"Pamiętniki z powstawnia warszawskiego" - fragmentyHomer


"Iliada" lub "Odyseja" - fragmenty