Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:04:57+01:00
Today in Bethlehem today in Bethlehem
Cheerful news
That pure Virgin, the Virgin pure
She gave birth to

Christ is born
Mr. liberate
Angeles are playing
Kingdom welcome
Shepherd sing
Cattle kneel
Miracles, miracles proclaim

Mary, Mary
Child holds
And Joseph and Joseph old old
It cultivates

Christ is born ...

While in the stable, although in a stable
Miss Son is born
After all, he will soon, but he soon
people liberate

Christ is born ...

And three kings, and the three kings
came from the east
And gifts to the Lord, and the gifts of the Lord
costly by

Christ is born ...

Let us also and we also let us go and we
welcome Jesus
King of kings, king of kings
glorify Jesus

Christ is born ...
__________________________________________________________


Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna

Chrystus się rodzi
Pan oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
Pasterz śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef stary i Józef stary
Ono pielęgnuje

Chrystus się rodzi...

Chociaż w stajence, chociaż w stajence
Panna Syna rodzi
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi...

I Trzej królowie, i trzej królowie
od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa
Króla nad królami, Króla nad królami
uwielbić Jezusa

Chrystus się rodzi...
2009-12-16T19:32:30+01:00
Aniołowie biali
1. Aniołowie, aniołowie biali,
na coście tak u żłóbka czekali,
pocoście tak skrzydełkami trzepocąc,
płatki śniegu rozsypali czarna nocą.
Ciemne noce aniołowie w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny i miłość,
i pod tymi obłokami ciemnymi,
nasze serce w ciemnośc się zmieniło.


2. Aniołowie, aniołowie bieli,
o, przyśiwćie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony,
i ten co sie oczu podnieść boi

I ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by, jak człowiek szedł do Boga - człowieka,

aniołowie, aniołowie biali,
aniołowie biali, aniłowie biali ...

Tłumaczenie :
White angels
1. Angels, angels, white,
on what you order at the crib waiting
pocoście as wings fluttering,
snowflakes scattered black night.
Angels in the dark nights of our land,
dark stars and snow and dark love
and under the dark clouds,
our hearts are changed into the darkness.


2. Angels, angels, white,
o, przyśiwćie brilliance of their wings,
that you went to the lost,
and that every August to raise her eyes afraid

And he who waits without hope,
and the knight in armor, torn,
that, as a man went to God - a man,

angels, angels, white,
angels white, white angels ...