Odpowiedz na pytania:
1) Jaką figurą jest przekrój osiowy walca, jaką stożka, a jaką kuli?
2) Z jakich figur składa się siatka walca, a z jakich siatka stożka?
3) Jak zmieni się objętość walca, jeżeli promień podstawy zwiększymy dwa razy, a wysokość pozostawimy bez zmian?
4) Jak zmieni się objętość stożka, jeżeli promień podstawy zwiększymy trzy razy, a wysokość zmniejszymy dziewięć razy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:04:59+01:00
1.prostokat, trojkat, kolo
2.2 kola-prostokat, wycinek kola-kolo
3.4 razy
4.nie zmieni sie