Mam ogromną prośbę bardzo potrzebuje tłumaczenia na polski dam naj. obiecuje tylko prosze aby to było dobrze przetłumaczone plissss:)

what was your aunt doing on the morning of the tsunami?
my aunt was with a group of tourists. tthey were having an elephant ride on the beach. ten minutes later the tsunami destroyed the town.how did she escaped?
she was riding the elephant when it started to trumped loudly. she was worried because the elephant wasn\'t acting normally. the guides tried to calm it but it started to run. when the big wave came, the elephant was carrying her up the hill. the elephant saved her from the tsunami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:10:43+01:00
Co robiła twoja ciocia rano przy tsunami?
Moja ciocia była z grupą turystów. Oni jeździli na słoniu na plaży. Dziesięć minut później tsunami zniszczyło miasto.
Jak ona uciekła?
Jeździła na słoniu, gdy zaczął głośno trąbić. Ona zmartwiła się, ponieważ ten słoń zaczął zachowywać się nienoramlnie. Przewodniki próbował go uspokoić, ale on zaczął biec. Gdy duża fala przyszła, słoń wzniósł ją na wzgórza. Słoń uratował ją od tsunami.