1. wyjaśnij jaki wpływ na rozwój cywilizacji greckiej miały warunki naturalne.
2.wymień podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Spartan
3.przedstaw skutki zwycięstwa odniesionego przez Greków w wojnie z Persją.
4 wyjaśnij w jaki sposób bitwa pod Cheroneą wpłyneła na dzieje Grecji.
Prosze odpowiedzcie na to co umiecie jeśli wszystkich nie wiecie

1

Odpowiedzi

2009-12-16T19:14:44+01:00
1. Grecja była bardzo górzystym i suchym krajem nadmorskim.
Bardzo mało było ziem pod uprawę roli. Dlatego Hellenowie postanowili wykorzystać swoje położenie nad morzem.
Rozwinęli handel,głównie morski(Wielka kolonizacja).
Zyski głównie czerpali z handlu.

2.W Atenach panował ustrój demokratyczny,nad państwem
panował lud.W Sparcie władza była bardziej OLIGARCHICZNA (tj.władza nielicznych).
Ateny:
-władzę sprawował lud
-ostracyzm
-swoboda prawowitych
obywateli

Sparta:
-2 królów
-rada starszych GERUZJA
-AGOGE

3.Persowie już więcej nie zaatakowali Hellady.
Całkowite rozbicie armii Perskiej. Cud w Helladzie,
duży rozwój kultury Greckiej.

4.Filip II wraz z Alexandrem pobili zjednoczonych Greków pod Cheroneją, po tej bitwie Macedonia zajęła tereny całej Grecji.

6 5 6