Więc tak:
O to 5 zadań, które musze zrobić (:D) na piątek, i jedno z nich rozwiązać przy tablicy.
Więc proszę o dokładne opisanie każdego zadania, tzn.:
-obliczenia,
-+,-,x,:

Jedziemy! :)
...
1.Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku a=√5.
2.Oblicz pole trójkąta równobocznego, pole koła opisanego i wpisanego w ten trójkąt, promień okręgu opisanego wynosi R=8
3.Bok szcześciokąta foremnego = 10.Oblicz pole tego trójkąta.
4.Oblicz pole czworokąta foremnego, którego bok = 4cm, pole pierścienia utworzonego przez koło wpisane i opisane na tym czworokącie.
5.Jaką miarę ma kąt środkowy oparty na 5/9 okręgu.Oblicz długość łuku opartego na tym okręgu, jeżeli promień okręgu = 4cm.

Z góry Dzięki!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:56:48+01:00
Zad. 1
P=(a²√3)/4
P=(5√3)/4

zad.2
R=8
R=⅔h=8
P okręgu opisanego= пR² =64п

R=⅔h=8
h=12
h=(a√3)/2
12=(a√3)/2
24= a√3
a= 8√3

P trójkąta równobocznego:
P=(a²√3)/4
P=48√3

r=⅓h= ⅓*12=4

P okręgu wpisanego=пr² =16п

zad.3
P wielokąta=6*P trójkąta równobocznego
P= 6*(a²√3)/4
P=6*25√3
P=150√3

zad.4
przekątna kwadratu = a√2=4√2
R= ½*a√2
R= ½*4√2
R= 2√2

Pole okręgu opisanego=(2√2)²п= 8 п

a=4
½a=2

2²+r²= (4√2)²
4+r²=32
r²=32-4
r²=28
r=√28

Pole okręgu wpisanego=r² п=28 п


Pole czworokąta:
(kwadratu)
P=a²
P=16

zad.5
obliczanie kąta:
x= 5/9*360=200

dł okręgu= 2п*r
dł. łuku okręgu= 2п* r *x/360
x- kąt
r=4
dł= 2п*4*(200/360)
dł= 4,4 п