Odległość z miejscowości A do B wynosi 150km. Z miejscowości A w stronę miejscowości B wyrusza rowerzysta, jadąc ze stałą prędkością 10m/s. Równocześnie z miejscowości B do A wyjeżdża motocyklista poruszający się z prędkością 64km/h. Oblicz w jakiej odległości od miejscowości A i po jakim czasie nastąpi spotkanie.

2

Odpowiedzi

2009-12-16T17:20:20+01:00
10m/s = 36 km/h
w godzinie przejadą 36 km + 64 km = 100 km
więc zostanie im do siebie jeszcze 50 km.
czyli połowa z godziny jazdy (36 km + 64 km ) : 2 = 18 + 32 = 50 km


spotkanie nastąpi po 1 godz. 30 min. w odległości 54 km od punktu A
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:20:46+01:00
S₁ - droga przebyta przez rowerzystę
v₁ - prędkość rowerzysty = 10 m/s = 36 km/h
t - czas jazdy rowerzysty
s₂ - droga przebyta przez motocyklistę
v₂ - prędkość motocyklisty = 64 km/h
t - czas jazdy motocyklisty
v₁t + v₂t = 150
t(v₁ + v₂) = 150
t(36 + 64) = 150
100t = 150
t = 150/100 = 1,5 h - czas jazdy do spotkania
s₁ = v₁t = 36 razy 1,5 = 54 km - tyle przejechał rowerzysta od miejscowości A do spotkania

4 5 4