Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:21:21+01:00
Sw. Paweł jest nazywany " apostołem miłości ", ponieważ napisał hymn o miłości. Jest to pieśń pochwalna, jak również próba wytłumaczenia, czym jest miłość, wyliczająca jej cechy.
Hymn o Miłości jest częścią 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. List ten powstał jako owoc podróży misyjnej św. Pawła do Koryntu odbytej prawdopodobnie w 51 i 52 roku (18 miesięcy). W tym czasie św. Paweł głosił w Koryncie Ewangelię Chrystusową [Dz 18, 1-18].

List napisany został podczas pobytu Apostoła w Efezie; zaś wzmianka o zamiarze rychłego opuszczenia tego miasta każe przypuszczać, że List doczekał się zredagowania około 56-57 roku.

1 5 1
2009-12-16T17:22:48+01:00
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej znanym tekstem św. Pawła, traktującym o miłości, jest Hymn o miłości, zapisany znajdujący się w 13. rozdziale Pierwszego listu do Koryntian. Tekst ten uznawany jest przez wielu za jeden z najpiękniejszych tekstów biblijnych.
Nie jest przypadkiem, iż Hymn o miłości znajduje się w liście skierowanym przez św. Pawła do mieszkańców Koryntu, który w początkach I w. był ważnym centrum portowym i handlowym, przez które przewijali się ludzie najprzeróżniejszych narodowości. Nad miastem górowała świątynia Afrodyty (greckiej bogini miłości), która skupiała wiele kobiet oddających się nierządowi kultycznemu. Paweł chciał zaś ukazać miłość prawdziwą.
Hymn z Pierwszego listu do Koryntian ukazuje miłość jako większą od najwspanialszych darów, jakimi człowiek dysponuje,a wśród których wymienia dar języków, dar prorokowania, wiedza czy też znajomość najbardziej ukrytych tajemnic. Miłość przewyższa wartością nawet chwalebne i dobre czyny, jak jałmużna, ofiarność, wyrażająca się w gotowości wydania ciała na spalenie.
Po ukazaniu tej pierwszorzędnej roli miłości w życiu chrześcijanina, św. Paweł wymienia cechy charakteryzujące prawdziwą miłość.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T17:24:35+01:00
Dlatego że zmienił stary świat. Żarliwie wędrował na misje i niósł ją czyli miłość światu wraz z wiarą i nadzieją.
1 5 1