Do pierwotnego uzwojenia transformatora dopływa z elektrowni prąd o natężeniu 100A. Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora, jeżeli napięcie na tym uzwojeniu wynosi 22000 V, a napięcie na uzwojeniu pierwotnym 2 200V ?

1

Odpowiedzi

2009-12-16T17:44:51+01:00
Moce obydwu stron są jednakowe
P1=P2
U1*I1=U2*I2
I2=U1*I1/U2=2200*100/22000=10A