Odpowiedzi

2009-12-16T20:14:52+01:00
Dziennikarz:
Gdzie się pan urodził?
Fryderyk Chopin:
W Żelazowej Woli
D.:
Czy miał pan przyjaciela? Jeżeli tak to proszę powiedzieć.
F.Ch.:
Pisarka George Sand.
D.:
Proszę opowiedzieć trochę o swoich sukcesach.
F.Ch.:
Otrzymałem od cara pierścień z brylantem, a w Paryżu nawet propozycję zostania nadwornym kompozytorem carskim. Jednak pierścień sprzedałem, a propozycję odrzuciłem.
D.:
Gdzie się pan uczył?
F.Ch.:
W latach 1823-1826 uczyłem się w Liceum Warszawskim, gdzie uczył się mój tata.
D.:
Co pan pisał?
F.Ch.:
Polonezy, mazurki, nokturny, scherza, ballady, etiudy, sonaty i tak dalej.....
D.:
Dziękuję za rozmowę:)Journalist:
Where are you born?
Frederic Chopin:
In Zelazowa Wola
J.:
Did you friend? If so please tell.
F.Ch.:
Novelist George Sand.
J.:
Please tell a little about their successes.
F.Ch.:
I have received from the Tsar with a diamond ring, and in Paris, even the proposal to become a court composer Tsar. However, the ring sold, and rejected the proposal.
J.:
Where did you learn?
F.Ch.:
In the years 1823-1826 I studied at the Warsaw Lyceum, where he took my dad.
J.:
What do you write?
F.Ch.:
Polonaises, mazurkas, nocturnes and a scherzo, ballads, etudes, sonatas, and so on .....
J.:
Thank you very much:)

Myślę że pomogłam:)
Liczę na najlepszą odpowiedź:)
1 5 1