Odpowiedzi

2009-12-16T17:21:56+01:00
I układ
m=0,3 n gdyż m wynosi 30 procent n
m+n=65 suma wynosi 65
II układ
1,3 n=65 suma czyli 1n + 0,3 n= 1,3 n i ta suma =65
m+n=65 suma wynosi 65

n=50 rozwiązujemy układ nt. II
m=15
gdyż 65 dzielimy na 1,3 n
gdyż liczba m stanowi 30 procent liczby n
2009-12-16T17:23:09+01:00
M=30%*n
m+n=65
podstawiamy do drugiego równania za m
30%*n+n=65
30%=0,3
0,3*n+n=65
1,3n=65 /1,3
n=50

m+n=65
m+50=65
m=65-50
m=15
2009-12-16T17:23:49+01:00
Liczba m stanowi 30% liczby n,a suma liczb m i n jest równa 65
z warunków zadania mamy:

m=30%n
m + n = 65

m = 0,3n
0,3n + n = 65

m = 0,3n
1,3n = 65 / 1,3 (obie str. równania dzielę przez 1,3)

m = 0,3n
n = 50

m = 0,3 * 50 = 15
n = 50

Odp. Szukane liczby to 15 i 50.